Litalka - Elektronik

 

 

 

 

Kokybė slypi
detalėse

Kokybės sertifikatai

UAB „Litalka – Elektronik“ sertifikuota pagal aukščiausius kokybės standartus, kurie padeda pagerinti gamybos ir paslaugų kokybę, taip pat sumažinti verslo sąnaudas ir gamybos atliekas, atiduodant jas specializuotoms perdirbimo įmonėms.
Kokybės valdymo sistemų standartas
ISO 9001:2015
Aplinkosaugos vadybos sistemos standartas
ISO 14001:2015
Zertifikat ISO 9001_2015 Litalka litauisch.jpg
Zertifikat RZ 14001_2015 englisch1024_1.jpg
Zertifikat RZ 14001_2015 englisch1024_2.jpg

Įmonės kokybės politika

 • Kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už:

  Firmos UAB“ Litalka Elektronik“ kokybę, kokybės sampratą ir aplinkosauginį sąmoningumą
  Laikymąsi galiojančių įstatymų, potvarkių ir reglamentų
  Siekį 0 defektų lygio
  Nuolatinį dalyvavimą gerinant ir tobulinant kokybės ir aplinkosaugos valdymo sistemą
  Siekį būti patikimu ir kompetentingu partneriu visiems klientams ir tiekėjams
  Nuolatinius visų produktų ir paslaugų patikrinimus ir pagerinimus
  Komandinės dvasios ir geros darbo atmosferos skatinimą
  Mūsų natūralios gamtinės aplinkos ir pragyvenimo šaltinių ateities kartoms išsaugojimą
  Tikslingą ir taupų energijos ir išteklių naudojimą
  Kiek įmanoma daugiau mažinti atliekų, išmetamų teršalų kiekį
  Aktyvų dalyvavimą įgyvendinant priemones, skirtas išvengti klimatą žalojančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos vykdant Klima-Fit projektą
  Aktyvus dalyvavimas visą Prettl grupę apimančiame projekte „GoZero“, kuris kartu su Bosch sumažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją iki 0 iki 2025 m., tuo Litalka-Elektronik su Prettl grupe nori prisidėti prie neutralaus poveikio klimatui.
 • Įmonės vadovybė visų pirma yra atsakinga už:

  Nuolatinį kokybės valdymo ir aplinkosaugos sistemos kontroliavimą ir vertinimą per vidaus ir išorės tarnybas
  Supratimo apie kokybę ir aplinkosaugą aktyvų skatinimą
  Darbuotojų apmokymą ir tolimesnį kvalifikacijos aktyvų skatinimą
  Pasirūpinimą visomis priemonėmis, būtinomis savarankiškai apibrėžtiems aplinkosaugos ir kokybės politikos tikslams pasiekti
  Matavimais pagrįstų įmonės tikslų įgyvendinimo pažangos pateikimą
  Aktyvių priemonių, kuriomis siekiama išvengti kenksmingų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, inicijavimas ir skatinimas, vykdant Klima-Fit projektą
  Aktyvus dalyvavimas ir apsirūpinimas reikalingais ištekliais Pretl mastu vykdomame projekte „GoZero“, kuris kartu su „Bosch“ iki 2025 m. sumažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją iki 0, tuo Litalka-Elektronik su Prettl grupe nori prisidėti prie neutralaus poveikio klimatui.